• Μέλος Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
  • Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου
Συνέχεια