ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ http://www.doctorlive.gr/

Η εταιρία με την επωνυμία "FIRIKI INTERACTIVE MEDIA LTD" ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας με τίτλο "DOCTORLIVE" εφεξής αναφερόμενη ως DOCTORLIVE και αφετέρου ο διαδικτυακός χρήστης του ιστοτόπου doctorlive.gr εφεξής αναφερόμενος ως "ΧΡΗΣΤΗΣ", αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα:

Το DOCTORLIVE δραστηριοποιείται στο χώρο της διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών προώθησης ιατρικών, θεραπευτικών και παραϊατρικών υπηρεσιών μέσα από τον ιστότοπο www.doctorlive.gr. Στο πλαίσιο αυτό Το DOCTORLIVE αναγνωρίζεται ως ιστοσελίδα (διαδικτυακός τόπος ή ιστότοπος) η οποία ενημερώνει τον ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον έχει αναπτύξει για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού συγκεκριμένο διαδικτυακό λογισμικό, η πρόσβαση στο οποίο καθίσταται δυνατή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας www.doctorlive.gr χωρίς την υποχρέωση εγγραφής σε αυτή. Ταυτόχρονα, η προαιρετική εγγραφή στην ιστοσελίδα www.doctorlive.gr εξασφαλίζει στον ΧΡΗΣΤΗ συγκεκριμένα προνόμια τα οποία ορισμένα παρέχονται δωρεάν και άλλα κατόπιν οικονομικού ανταλλάγματος.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας http://www.doctorlive.gr/, γίνονται από το DOCTORLIVE και τον ΧΡΗΣΤΗ ρητώς και ανεπιφυλάκτως αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ο τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ιστοσελίδας www.doctorlive.gr είναι η διαδικτυακή τοποθεσία www.doctorlive.gr. Καμία άλλη ιστοσελίδα ή υπηρεσία τρίτων δεν έχει την εξουσιοδότηση παροχής των διαδικτυακών υπηρεσιών του www.doctorlive.gr.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΜΟΙΒΗ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν υποχρεώνεται καθ’οιονδήποτε τρόπο να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο για την πλοήγηση της ιστοσελίδας και για τη διαδικασία εγγραφής. Ενώ η απλή χρήση της ιστοσελίδας και η εγγραφή είναι διαδικασίες άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να επιλέξει κατά περίπτωση και υπηρεσίες ειδικού τύπου οι οποίες παρέχονται από το DOCTORLIVE κατόπιν χρηματικού ανταλλάγματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ζωντανή εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη του ΧΡΗΣΤΗ από κάποιον εγγεγραμμένο γιατρό. Η αμειβόμενη επικοινωνία με τον επαγγελματία υγείας της επιλογής του ΧΡΗΣΤΗ γίνεται τηλεφωνικά. Το κόστος ορίζεται ανά διάρκεια συνομιλίας αποκλειστικά και μόνο από τον γιατρό της επιλογής του ΧΡΗΣΤΗ. Το DOCTORLIVE, ενώ πάντοτε συμβουλεύει τους επαγγελματίες υγείας να διατηρούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις χρεώσεις κλήσεων, δεν επεμβαίνει στη διαμόρφωση του τελικού κόστους. Το κόστος ορίζεται από τον εκάστοτε επαγγελματία υγείας. Εντούτοις, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ενημερώνεται για το ακριβές κόστος της κλήσης ανά δευτερόλεπτο, πριν προβεί σε οποιαδήποτε συνομιλία ζωντανής συμβουλευτικής με τον επαγγελματία υγείας της επιλογής του. Το κόστος ζωντανής συμβουλευτικής με κάποιον επαγγελματία υγείας αναγράφεται ευκρινώς τη στιγμή που ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για ζωντανή συμβουλευτική. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέγει μια απλή, μη συμβουλευτική, μορφή επικοινωνίας ή μια μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον γιατρό, δεν αναγράφεται κάποιο κόστος καθώς δεν αποτελεί χρεώσιμη ενέργεια. Κάθε χρεώσιμη ενέργεια αναφέρεται ρητώς πριν ο χρήστης προμηθευτεί την χρεώσιμη υπηρεσία.  Κάθε οικονομικό αντίτιμο, μεταφράζεται μέσω του συστήματος του DOCTORLIVE σε μονάδες πιστώσεως (credits). Κατόπιν της αποκτήσεως μονάδων πιστώσεως εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται ανά πάσα στιγμή να τις καταναλώσει στον επαγγελματία υγείας της επιλογής του μέσω της διαδικασίας ζωντανής συμβουλευτικής.

H αμοιβή των χρεώσιμων υπηρεσιών καταβάλλεται προκαταβολικά υπό τη μορφή μονάδων πιστώσεως (credits) μέσω των προκαθορισμένων τρόπων πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής είναι αφενός η πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, American Express, Pre-paidcards μέσω του συστήματος ασφαλών συναλλαγών της Paypal) και αφετέρου η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμφερόντων του DOCTORLIVE (έμβασμα). Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενημερώνεται και επιλέγει τον ενδεδειγμένο τρόπο πληρωμής μέσα από τη διαδικασία αγοράς μονάδων πιστώσεως στην ιστοσελίδα http://www.doctorlive.gr/.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το DOCTORLIVE παρέχει τον διαδικτυακό χώρο μέσα στον οποίο οι επαγγελματίες υγείας και οι ΧΡΗΣΤΕΣ της ιστοσελίδας μπορούν να ανεβάσουν το προσωπικό τους υλικό. Το DOCTORLIVE ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης ποιοτικού περιεχομένου, δεν ευθύνεται για την ορθότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών τις οποίες παρέχει στον ΧΡΗΣΤΗ ο κάθε συγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας στον προσωπικό του ιστοχώρο εντός της φιλοξενίας του DOCTORLIVE. Το DOCTORLIVE διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει και να διαγράφει ακόμα περιεχόμενο που αποδεικνύεται νομικώς μεμπτό προφυλάσσοντας έτσι τον διαδικτυακό του τόπο από επιβουλές τρίτων. Το DOCTORLIVE δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών οι οποίοι εγγράφονται στο ηλεκτρονικό του σύστημα, ουδέποτε και για οποιοδήποτε σκοπό δύνανται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας μεταξύ της ιστοσελίδας DOCTORLIVE, των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικτυακή εφαρμογή και του τελικού ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί τη δυνατότητα τήρησης προσωπικού αρχείου υγείας στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που του παρέχεται από το DOCTORLIVE. Εντούτοις η πληροφορία αυτή παραμένει απόρρητη και αποκλειστική μεταξύ του ΧΡΗΣΤΗ και του DOCTORLIVE. Ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος συμμετέχει στην πλατφόρμα του DOCTORLIVE αποκτά πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά αναφέρουμε: αρχείο εξετάσεων, διαγνώσεων, θεραπειών) μόνο κατόπιν ενέργειας ή εγκρίσεως του ΧΡΗΣΤΗ. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν κοινοποιούνται τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το DOCTORLIVE μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους / ιστόσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Δικτύου. Ο επισκέπτης/ χρήστης του DOCTORLIVE μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Το DOCTORLIVE ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το DOCTORLIVE για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

O ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι ολόκληρη η διαδικτυακή εφαρμογή καθώς και τα γραφικά μέρη τα οποία απαρτίζουν τον διαδικτυακό τόπο www.doctorlive.gr αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του DOCTORLIVE και υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απολύτως πράξη προσβολής αυτού καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς και να ενημερώνει το DOCTORLIVE για οιαδήποτε περίπτωση προσβολής αυτού υποπέσει στην αντίληψή του. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως οιαδήποτε ζημία προκύψει. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή όλου η μέρους του περιεχομένου του www.doctorlive.grαπαιτεί την ρητή εκ των προτέρων συναίνεση του DOCTORLIVE.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι κατά τη συνεργασία μεταξύ τους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει δυνάμει της παρούσας σύμβασης, έρχονται σε άμεση επαφή και λαμβάνουν γνώση άκρων εμπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός από τους υπαλλήλους τους και μόνο στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της παρούσας σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκείμενου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοι τους γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης εχεμύθειας από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων ή των υπαλλήλων τους ή των εν γένει συνεργατών τους παρέχει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον παραβάτη, των εδώ συμβαλλομένων ευρυνόμενων και για τις παραβάσεις της υποχρέωσης εχεμύθειας και από μέρους  των υπαλλήλων τους ή των εν γένει συνεργατών τους.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος δεσμεύουν τα μέρη και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του παρόντος για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από το παρόν ισχύει μόνο όταν υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δε δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από το παρόν. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση (on-line sale agreement) και/ ή της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στο Δίκτυο). Τα προϊόντα (αγαθά) και/ή οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο  του Δικτύου παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Δίκτυο αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το DOCTORLIVE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ καλείται να ελέγχει τακτικά στην προκείμενη περιοχή.

EΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προέκυπτε μεταξύ τους, σε σχέση με το παρόν, με οιοδήποτε τεχνικό νομικό ή άλλο πρόσφορο μέσο. Οι διαφορές που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος εφόσον δεν επιλύονται φιλικά θα επιλύονται δικαστικά με αποκλειστική δραστηριότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας στην επικράτεια της δημοκρατίας της Κύπρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Firiki Interactive Media LTD, ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας doctorlive.gr, εδρεύουσα στην 25ης Ματρίου 7, Διαμ. 101 στη Λευκωσία της Κύπρου, δέχεται την αλληλογραφία της στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorlive.gr και προσκαλεί τους χρήστες της για την αποστολή οποιασδήποτε απορίας, σχολίου ή πρότασης. Οποιοδήποτε αίτηση επικοινωνίας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί εντός 24 ωρών από την υποβολή του, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 • Medical Dent

  Medical Dent

  Οδοντίατρος Χειρουργός Στόματος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ

  Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MD,Msci,FRCS

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MD,Msci,FRCS

  Ιατρός Ορθοπεδικός - Τραυματολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • Ιωάννης Γκέλσης

  Ιωάννης Γκέλσης

  Θεραπευτής Φυσικοθεραπευτής

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

  ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

  Θεραπευτής Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • Βανέσσα Ζήρου

  Βανέσσα Ζήρου

  Οδοντίατρος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  Οδοντίατρος Χειρουργός Στόματος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ

  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ

  Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ

  Ιατρός Παθολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

  Ιατρός Οφθαλμίατρος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Ιατρός Ορθοπεδικός - Τραυματολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • Δημητριος Βασιαδης

  Δημητριος Βασιαδης

  Οδοντίατρος Οδοντίατρος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΑΝΗΣ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΑΝΗΣ

  Ιατρός Αγγειοχειρουργός

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

  ΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

  Ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΑΡΚΟΥ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΑΡΚΟΥ

  Ιατρός Παθολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

  Ιατρός Χειρουργός

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ

  Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Ιατρός Ψυχίατρος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΚΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΚΟΣ

  Ιατρός Ορθοπεδικός - Τραυματολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • Fotios Fotopoulos

  Fotios Fotopoulos

  Ιατρός Παθολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Ιατρός Χειρουργός

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

  ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

  Ιατρός Γαστρεντερολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MD,Msci,FRCS

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MD,Msci,FRCS

  Ιατρός Ορθοπεδικός - Τραυματολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • Φωτεινή - Μαρία Αντωνάκη

  Φωτεινή - Μαρία Αντωνάκη

  Θεραπευτής Ψυχολόγος Υγείας

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

  Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

  Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

  Διαγνωστικό Εργαστήριο

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Ιδιωτική Κλινική

  Περιοχές Εξυπηρέτησης:

 • ΒΑΪΟΣ ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗΣ

  ΒΑΪΟΣ ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗΣ

  Ιατρός Ορθοπεδικός

  Περιοχές Εξυπηρέτησης: