Ουρολογικές Επεμβάσεις

Η κλινική διαθέτει 10 χειρουργικές αίθουσες, άριστα οργανωμένες και εξοπλισμένες με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα που σε συνάρτηση με τους κορυφαίους γιατρούς και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό διεκπεραιώνονται με ασφάλεια τα περισσότερα είδη επεμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Διαγνωστική κυστεοσκόπηση
  • Τοποθέτηση ουρητηρητικού καθετήρα
  • Τοποθέτηση TVT και TVT-0
Συνέχεια