Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις

Ενδοσκοπική χειρουργική είναι η εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με τη βοήθεια ενδοσκοπίων χωρίς τη διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων. Τα ενδοσκόπια είναι εργαλεία μικρής διαμέτρου, που εισάγονται στις κοιλότητες του ανθρωπίνου σώματος, μη προσπελάσιμες διαφορετικά για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Πιο συγκεκριμένα, το λαπαροσκόπιο εισάγεται από μια μικρή τρύπα (ενός εκατοστού του μέτρου) στην περιοχή του ομφαλού και μας παρέχει τη δυνατότητα να "δούμε" τα ενδοκοιλιακά όργανα. Με το υστεροσκόπιο, που εισάγεται από το κατώτερο μέρος της μήτρας, ελέγχουμε την ενδομητρική κοιλότητα.

Με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας, οι διαγνωστικές αυτές τεχνικές εξελίχθηκαν ακόμη περισσότερο.

Σήμερα είναι δυνατή η εισαγωγή από τα κοιλιακά τοιχώματα βοηθητικών εργαλείων (διαμέτρου λίγων χιλιοστών του μέτρου) και δέσμης ακτίνων laser για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αφαίρεση Κύστεως Ωοθήκης
  • Εξαίρεση Ινομυώματος Μήτρας
  • Εξωμήτριος
  • Καυτηριασμός Ενδομητρίωσης
  • Λαπαροσκόπηση Διαγνωστική
  • Λύση Συμφύσεων
  • Ολική Υστερεκτομή
  • Υφολική Υστερεκτομή
Συνέχεια