Παθολογονοανατομικό

Έχουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, το οποίο το στελεχώνουν εξειδικευμένοι Παθολογοανατόμοι Ιατροί και τεχνολόγοι.
Στο εργαστήριο μας διενεργούνται ιστολογικές εξετάσεις σε παρασκευάσματα κυρίως του Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος και του Μαστού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-13:00

Συνέχεια