Ακτινολογικό

Στο Ακτινολογικό Τμήμα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες Ακτινολογικές εξετάσεις. Το τμήμα στοχεύει στην πλήρη ακτινολογική κάλυψη τόσο των νοσηλευόμενων στο ΛΗΤΩ όσο και των εξωτερικών ασθενών. Είναι πλαισιωμένο από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα Ιατρικά Μηχανήματα:

  • GE PRECICION RX/i
  • ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΕΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
  • ΟΡΘΙΟ BUCKY
  • ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΩΙ: 08:30 - 14:00, ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:00 - 21:00

Συνέχεια