Κολποσκοπήσεων & Παθολογίας Κατωτέρου Γεννητικού

Η Κολποσκοπική εξέταση είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα του PAP test.

Είναι η εξέταση που πρέπει να ακολουθεί ένα PAP test με παθολογικά ευρήματα. Σκοπός της μεθόδου είναι να εντοπίσει από ποιό σημείο του κόλπου ή του τραχήλου προέρχονται τα παθολογικά κύτταρα, να καθορίσει με ακρίβεια την τοπογραφία της βλάβης, να εκτιμήσει την σοβαρότητά της και να τεκμηριώσει με ακρίβεια την ιστολογική της διάγνωση, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Με την εντελώς απλή και ανώδυνη για την ασθενή μέθοδο, γίνεται διάγνωση σε περιπτώσεις τραχηλήτιδας, κονδυλωμάτων (HPV), δυσπλασία (CIN) και άλλων φλεγμονών του κατώτερου γεννητικού συστήματος.

Επίσης διεξάγονται πεοσκοπήσεις οι οποίες είναι οι αντίστοιχοι έλεγχοι του σεξουαλικού συντρόφου της ασθενούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 11:00

ΤΡΙΤΗ 18:00 - 20:00

Συνέχεια