ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

8 λόγοι για τους οποίους θα διαλέξετε τη Stem-Health Hellas

  • Η Stem-Health Hellas είναι η πρώτη οικογενειακή τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ευρώπη και η δέυτερη στον κόσμο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα στάδια της διαπίστευσης, από τον διεθνούς κύρους οργανισμό FACT-Netcord.
  • Αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς τη βιωσιμότητα και τον αριθμό των βλαστικών κυττάρων που φυλάσσονται.
  • Το εργαστήριο και οι δεξαμενές κρυοσυντήρησης βρίσκονται εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στην Αθήνα.
  • Η Stem-Health προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην Ελλάδα.
  • Παρέχει εγγύηση για τις αποθηκευμένες μονάδες.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης ιστού ομφαλίου λώρου (μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα).
  • Εγγυάται τη δωρεάν μεταφορά των βλαστικών κυττάρων οπουδήποτε στον κόσμο.
  • Η Stem-Health Hellas και τα άλλα μέλη της «Ένωσης Διαπιστευμένων Τραπεζών Βλαστικών Κυττάρων» δεσμεύονται να προσφέρουν υψηλή ποιότητα και έγκυρη ενημέρωση προς τους γονείς.
Συνέχεια