ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - CHECK UP

Το ΛΗΤΩ έχει δημιουργήσει «πακέτα» κύησης με σκοπό την διάγνωση προβλημάτων υγείας.

Το ΛΗΤΩ πραγματοποιεί μια ξεχωριστή προσφορά στις μέλλουσες μητέρες, οι οποίες μπορούν να διενεργήσουν τον πρώτο έλεγχο της εγκυμοσύνης τους με έκπτωση 25%. Το πακέτο ΛΗΤΩ PREG-CHECK περιλαμβάνει τις εξετάσεις:

PREG-CHECK 1ης ΚΥΗΣΗΣ

 • Ureaplasma Urealiticum
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • RHESUS ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ Hb
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (ΚΟΛΠΙΚΟΥ)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • VDRL
 • ABS ΑΝΤΙ-ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ lgG
 • ABS ΑΝΤΙ-ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ lgM
 • ΕΡΥΘΡΑ lgG
 • ΕΡΥΘΡΑ lgM
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ CMV lgG
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ CMV lgM
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Hbs Ag
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

PREG-CHECK 2ης ΚΥΗΣΗΣ

 • Ureaplasma Urealiticum
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (ΚΟΛΠΙΚΟΥ)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • VDRL
 • ABS ΑΝΤΙ-ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ lgG
 • ABS ΑΝΤΙ-ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ lgM
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ CMV lgG
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ CMV lgM
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Hbs Ag
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Επίσης για κάθε πρόσθετη μικροβιολογική εξέταση καθΆ υπόδειξη του ιατρού παρέχεται έκπτωση 30% επί του ισχύοντος τιμολογίου.

Συνέχεια