Επείγουσα Αντισύλληψη.


Η Επείγουσα Αντισύλληψη είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψει η γυναίκα μια πιθανή, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ύστερα από σεξουαλική επαφή η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τις γόνιμες μέρες, χωρίς ή με ελλιπή προφύλαξη.

Επείγουσα Αντισύλληψη

Η Επείγουσα Αντισύλληψη είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψει η γυναίκα μια πιθανή, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ύστερα από σεξουαλική επαφή η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τις γόνιμες μέρες, χωρίς ή με ελλιπή προφύλαξη, ή στις περιπτώσεις που απέτυχε η αντισυλληπτική μέθοδος (π.χ. έσπασε το προφυλακτικό).

Υπάρχουν δυο τρόποι επείγουσας αντισύλληψης. Το χάπι της επόμενης ημέρας και η επείγουσα τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος.

Χάπι της επόμενης ημέρας

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο τύποι χαπιών με δράση τις πρώτες 72 ώρες έως τέσσερις ημέρες μετά τη συνουσία. Το συντομότερο που το λαμβάνει κανείς παρατηρούμε και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που φτάνει στο 95%.Συχνότερη παρενέργεια είναι μητρορραγία. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους περισσότερο από μία φορά σε κάθε κύκλο. Ο μηχανισμός δράσης έχει να κάνει με την δημιουργία ακατάλληλου περιβάλλοντος για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Spiral

Και αυτό εμποδίζει την εμφύτευση με μηχανικό όμως και όχι ορμονικό τρόπο. Εισάγεται μέχρι και τέσσερις ημέρες από την συνουσία και η αποτελεσματικότητά του είναι 95%. Σε πολύτοκες γυναίκες είναι λιγότερη επώδυνη η τοποθέτησή του. Η παραμονή του εξασφαλίζει αντισύλληψη για 3-5 χρόνια, ανάλογα του τύπου του σπειράματος.

Συνέχεια