Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικών οργάνων.


Δίκερος μήτρα

Μία από τις πιο συνήθεις συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας είναι η δίκερος μήτρα. 

H δίκερος μήτρα αποτελεί μια συχνή ανατομική παραλλαγή της μήτρας και οφείλεται σε διαταραχή του σχηματισμού της κατά τη διαμόρφωσή της, πριν τη γέννηση, στη διάρκεια στης εμβρυϊκής ζωής. Στη δίκερο διακρίνονται δύο "κέρατα" μήτρας που ενώνονται στο κατώτερο τμήμα τους (σχήμα καρδιάς). 

Τις περισσότερες φορές η γυναίκα δεν ξέρει καν ότι έχει δίκερο μήτρα. Η διάγνωση γίνεται με απλό ή τρισδιάστατο υπερηχογράφημα, με σαλπιγγογραφία, αλλά και με υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση.

Η δίκερος μήτρα, συχνά συνδυάζεται με αυξημένο ποσοστό υπογονιμότητας, αυξημένο κίνδυνο για αποβολές (κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο) ή πρόωρο τοκετό. Μελέτες, ωστόσο, αποδεικνύουν ότι το 70% περίπου των γυναικών με δίκερη μήτρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει περίδεση του τραχήλου με ράμμα.

Η δίκερος μήτρα μπορεί να διορθωθεί με μητροπλαστική (χειρουργική επέμβαση, για την ένωση των δύο μισών τμημάτων της μήτρας).

Συνέχεια