Φλεγμονές.


Τραχηλίτιδες

Οξεία τραχηλίτιδα:
Εμφανίζεται με εικόνα πυώδους έκκρισης σε γονικοκκική φλεγμονή, σετριχομονοδιακή φλεγμονή και (με μικροαιμορραγικές περιοχές) σε μυκητιασικήφλεγμονή. Συνυπάρχουν συμπτώματα κολπίτιδος και αιδιοίτιδος.

Χρόνια τραχηλίτιδα:

Είναι λιγότερο θορυβώδης πάθηση, αλλά περισσότερο επίμονη και δύσκολη στη θεραπεία. Ενώ στην οξεία λοίμωξη η συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών επαρκεί για την θεραπεία, στις χρόνιες καταστάσεις συχνά απαιτείται τοπική καταστροφή με κρυοπηξία ή καυτηριασμό, με διαθερμία ακόμη και με Laser. 

Συνέχεια