Εξωσωματική Γονιμοποίηση.


Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Μέθοδοι και διαδικασία

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που εφαρμόζεται στα υπογόνιμα ζευγάρια ως ευκαιρία να αποκτήσουν παιδί.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1978 και περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση των ωαρίων της γυναίκας από τα σπερματοζωάρια του συντρόφου της, έξω από το σώμα της και συγκεκριμένα στο εργαστήριο.

Ωστόσο, η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη λύση για τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν. Το ζευγάρι θα πρέπει προηγουμένως να έχει προσπαθήσει να επιτύχει σύλληψη στο εύλογο διάστημα του ενός τουλάχιστον έτους, χωρίς προφυλάξεις, για να διερευνηθούν λόγοι υπογονιμότητας. 

Η όλη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης διαρκεί 10 ημέρες ή 20-30 ημέρες, ανάλογα με τη συγκεκριμένη διαδικασία που θα επιλεγεί στην κάθε περίπτωση και σε κανένα στάδιο δεν είναι επώδυνη για τη γυναίκα. 

Όσον αφορά στο ποσοστό επιτυχίας ανά κύκλο προσπάθειας, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως π.χ. η ηλικία της γυναίκας και το αίτιο της υπογονιμότητας. Όσο μικρότερη είναι σε ηλικία η γυναίκα, τόσο πιο αυξημένα είναι τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης. Συνήθως το αθροιστικό ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 60-65% μετά από 3-4 προσπάθειες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν μπορούν να συλλάβουν.Η επιτυχία της εξωσωματικής εξαρτάται, κυρίως, από την ποιότητα του ωαρίου και του εμβρύου. Έτσι, κάποιες γυναίκες συλλαμβάνουν με την πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής, ενώ άλλες χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες.

Δύο είναι οι συνηθέστερες και πιο δημοφιλείς μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης: 

Η κλασική εξωσωματική (IVF) κατά την οποία το επεξεργασμένο σπέρμα προστίθεται μαζί με τα ωάρια της γυναίκας και τα γονιμοποιεί από μόνο του. Γίνεται με φάρμακα διέγερσης των ωοθηκών για ανάπτυξη πολλαπλών, ώριμων ωοθυλακίων τατόχρονα. Η ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου(ICSI: Intracytoplasmic Sperm Injection) κατά την οποία, σε περιπτώσεις ολιγοζωοσπερμίας ή ασθενοζωοσπερμίας ή άλλων προβλημάτων του σπέρματος (πιθανόν και των ωαρίων), ένα και μοναδικό σπέρμα επιλέγεται από τους εμβρυολόγους και εγχύεται μέσα στο ωάριο. Η μικρογονιμοποίηση (ICSI)χρησιμοποιείται όταν παρεμποδίζεται η διείσδυση του σπέρματος στο ωάριο, λόγω ανδρικής υπογονιμότητας. Έτσι, έχουμε εγγυημένη διείσδυση και γονιμοποίηση, περιμένοντας απλά να δούμε την εξέλιξη και ποιότητα των εμβρύων.

Ποια είναι η διαδικασία της θεραπείας
Στην εξωσωματική γονιμοποίηση, αρχικά, χορηγούμε καθημερινά ενέσεις για να διεγείρουμε τις ωοθήκες, ώστε να παράγουν πολλά ωάρια. Καθώς αυτά ωριμάζουν στις ωοθήκες, παρακολουθούμε την πρόοδο με τακτικά, κολπικά υπερηχογραφήματα. Στόχος μας είναι τα αρκετά ωάρια, ώστε να έχουμε δυνατότητα επιλογής των καλύτερων ποιοτικά. Δεν πρέπει όμως να υπέρδιεγείρουμε τις ωοθήκες με μεγάλες δόσεις ενέσεων.

Όταν όλα τα ωάρια είναι ώριμα, την κατάλληλη στιγμή του κύκλου, προχωρούμε στη λήψη τους. Μόλις συλλεγούν τα ωάρια, μεταφέρονται στο εργαστήριο, όπου σε ιδανικές συνθήκες τοποθετούνται μαζί με το δείγμα σπέρματος του συντρόφου. 

Την επόμενη ημέρα ο εμβρυολόγος κοιτά στο μικροσκόπιο πόσα ωάρια γονιμοποιήθηκαν και πόσα έμβρυα έχουμε και εκτιμά την ποιότητά τους. Τα έμβρυα ωριμάζουν για επιπλέον 1-2 ημέρες στο εργαστήριο και στη συνέχεια τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα τοποθετούνται στη μήτρα, όπου και αφήνονται να εμφυτευτούν και να μεγαλώσουν. Όσα έμβρυα περισσεύουν, καταψύχονται και διατηρούνται για να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Μετά από 2 εβδομάδεςπερίπου γίνεται τεστ εγκυμοσύνης.

Συνέχεια