Ενδομήτριος σπερματέγχυση.


Ενδομήτριος σπερματέγχυση


Η σπερματέγχυση είναι η πιο απλή διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία το επεξεργασμένο σπέρμα τοποθετείται στην κοιλότητα της μήτρας, με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου καθετήρα.

Είναι μια μέθοδος που απευθύνεται στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητάς τους δεν είναι σοβαροί, όπως μειωμένη ποιότητα σπέρματος ή μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων (ελαφρά ολιγοασθενοσπερμεία). 

Η σπερματέγχυση, αν και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον φυσικό κύκλο της γυναίκας (με απλή παρακολούθηση του καταμήνιου ωοθυλακίου της) συνήθως συνδυάζεται, για καλύτερα αποτελέσματα, με ήπια διέγερση ωοθηκών και πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας.

Όταν το ωοθυλάκιο φθάσει στο επιθυμητό μέγεθος (περίπου στα 18-20mm) χορηγείται μια ενέσιμη φαρμακευτική ουσία, η οποία έχει την ιδιότητα να προκαλεί την τελική ωρίμανση του ωαρίου.

Μετά από 36 περίπου ώρες ο σύντροφος δίνει το σπέρμα του, έτσι ώστε με την κατάλληλη επεξεργασία του από τον εμβρυολόγο, να ενεργοποιηθεί και να γίνει κατάλληλο για να τοποθετηθεί στην μήτρα της γυναίκας.

Η διαδικασία δεν κρατάει περισσότερο από 10 λεπτά και είναι εντελώς ανώδυνη. Η επιτυχία της μεθόδου διαπιστώνεται 14 ημέρες μετά.

Συνέχεια