Επεμβατικός Κολπικός Τοκετός.


Εμβρυουλκία: Τοκετός με χρήση ειδικού οργάνου

 Επεμβατικός Κολπικός Τοκετός-(Operative Vaginal Delivery) 

Ο τοκετός αυτός γίνεται όταν χρησιμοποιείται εμβρυουλκός (forceps ή ventouse, ειδικά όργανα για την υποβοήθηση της εξόδου της κεφαλής του εμβρύου) για να ολοκληρωθεί η έξοδος του εμβρύου. Χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση και τεράστια κλινίκη εμπειρία, καθώς ο επεμβατικός τοκετός μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά τραυματικός, για μητέρα και μωρό, όταν αφαρμοσθεί από γιατρούς με έλλειψη εμπειρίας.

Στην Αγγλία και στην Αμερική, περίπου 4-6% των τοκετών, καταλήγουν σε επεμβατικό. Κατα τον επεμβατικό τοκετό υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τον μαιευτήρα. Αναμφισβήτητα, οποιαδήποτε χρήση εργαλείου στο κεφαλάκι του εμβρύου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έξοδός του από τον πυελικό σωλήνα και κόλπο, χρειάζεται να "ζυγιστεί" σωστά κάτι που έχει να κάνει μόνο από την εμπειρία του μαιευτήρα.

Πριν τον επεμβατικό τοκετό, η σωστή κλινική μαιευτική εξέταση είναι αυτή που θα βοηθήσει τον μαιευτήρα να αποφασίσει αν μπορεί να προχωρήσει η όχι, με την συμφωνία παράλληλα των γονέων. Ας μη ξεχνάμε ότι σήμερα η αίθουσα τοκετών δεν είναι τόπος για άπειρους... δεν είναι τόπος για "ηρωικές" πράξεις από ημιμαθείς και άπειρους μαιευτήρες....

Συνέχεια