Βλαστοκύτταρα


Τί είναι τα βλαστοκύτταρα - Γιατί να τα κρατήσω

1. Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλίου λώρου;
Είναι αρχέγονα, αδιαφοροποίητα κύτταρα που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα της αναγέννησης και της διαφοροποίησης προς πολλούς κυτταρικούς τύπους του οργανισμού.

Οι βασικές κατηγορίες βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται από τον ομφάλιο λώρο είναι δύο:
I. Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιμοποιητικό μόσχευμα, εναλλακτικά του μυελού των οστών, για την ανασύσταση του αιμοποιητικού συστήματος.

II. Τα μεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού περιαγγειακού ιστού και της ζελατινώδους ουσίας του Γουόρτον (γέλη Wharton), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά για την αναγέννηση, αποκατάσταση ή επανόρθωση κατεστραμμένων ιστών και οργάνων.

2. Διαδικασία λήψης βλαστικών κυττάρων αίματος ομφαλίου λώρου

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα συλλέγεται από τη φλέβα του ομφαλίου λώρου. Η λήψη γίνεται αμέσως μετά τον τοκετό και αφού το νεογνό αποκοπεί απ' αυτόν. Η συλλογή του αίματος δεν επιβαρύνει καθόλου τη διαδικασία του τοκετού. Η λήψη γίνεται από τον μαιευτήρα και η μέθοδος είναι η ίδια τόσο στο φυσιολογικό τοκετό,, όσο και στην καισαρική τομή. Το αίμα μεταφέρεται σε ειδική συσκευασία που προστατεύει το περιεχό,ενο από την ακτινοβολία και τις μηχανικές φθορές. Με ειδικές θερμοστατικές γέλες διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή, μέχρι τη μεταφορά στο εργαστήριο.

3. Διαδικασία άσηπτης επεξεργασίας και απομόνωσης βλαστικών κυττάρων του αίματος του ομφαλίου λώρου
Το δείγμα ταυτοποιείται με έναν μοναδικό κωδικό. Η επεξεργασία ξεκινά με την παραλαβή του δείγματος στα εργαστήρια, όπου απομονώνεται το κλάσμα του αίματος που περιλαμβάνει τα βλαστικά κύτταρα. 

4. Φύλαξη μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από το σώμα του ομφαλίου λώρου (Wharton’s Jelly)
Η γέλη Wharton είναι μια ζελατινώδους σύστασης ουσίαμ που περιβάλει τα τρία αγγεία του ομφαλίου λώρου. Αποτελεί σημαντικότατη πηγή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων. Η φύλαξη της γέλης από 6-7 cm του ομφαλίου λώρου είναι αρκετή. Τα κύτταρα της γέλης διατηρούν όλες τις ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύταρρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν, να καλλιεργηθούν και να διαφοροποιηθούν προς:
· Οστεοβλάστες (για κατάγματα οστών, οστεοπόρωση κτλ)
· Χονδροκύτταρα (για κακώσεις χόνδρων και οστεοαρθρίτιδες)
· Λιποκύτταρα (συνθέτουν λιπώδη ιστό και μπορούν να βοηθήσουν σε καρδιαγγειακές παθήσεις όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η καρδιακή ανεπάρκεια)
· Νευρικά κύτταρα: νευρώνες και νευρογλοιακά (μελλοντική υποστηρικτική θεραπεία παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού, η νόσος Parkinson, η Alzheimer, τα εγκεφαλικά επεισόδια)
· Τελευταίες εργασίες δείχνουν επίσης ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν και προς ηπατοκύτταρα και παγκρεατικά κύτταρα για μελλοντική χρήση σε ασθένειες όπως η κίρρωση, η ηπατική ανεπάρκεια και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι.

5. Διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας των βλαστικών κυττάρων
Μια ελάχιστη ποσότητα δείγματος καταψύχεται και αποψύχεται ξεχωριστάμ για να ελεγχθεί η βιωσιμότητα των βλαστικών κυττάρων. Η απόψυξη δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την κύρια ποσότητα του δείγματος. Με τη διαδικασία αυτή πιστοποιείται ότι η βιωσιμότητα δεν επηρεάζεται κατά την κρυοσυντήρηση.

7. Εξωσωµατικός κυτταρικός πολλαπλασιασµός των βλαστικών κυττάρων
Η απομονωµένη ποσότητα των κυττάρων μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την επιτυχημένη θεραπευτική εφαρμογή τους.

8. Μακροχρόνια φύλαξη & διαθεσιμότητα των βλαστικών κυττάρων

Η απομονωµένη ποσότητα των βλαστικών κυττάρων φυλάσσεται σε θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους -196 ° C . Σ' αυτές τις συνθήκες σταματούν όλες οι βιολογικές δραστηριότητες, συνεπώς και το επίπεδο μεταβολισμού των βλαστικών κυττάρων. Η θερμοκρασία και το επίπεδο του αζώτου βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

9. Ασθένειες που αντιμετωπίζονται με τη χρήση βλαστικών στελεχιαίων κυττάρων
Από το 1988 το αίμα του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ωστόσο, η έρευνα πάνω στα βλαστικά κύτταρα είναι ραγδαία, ώστε ο αριθμός των νοσημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση τους αυξάνεται συνεχώς.

10. Τρέχουσες θεραπευτικές εφαρμογές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
 Λευχαιμίες, λεμφώµατα και άλλες κακοήθειες του αιμοποιητικού συστήματος

11. Τρέχουσες θεραπευτικές εφαρμογές αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων
· Αναγέννηση δέρματος
· Αναγέννηση χόνδρων
· Αναγέννηση συνδέσμων
· Αναγέννηση νευρικού ιστού
· Αντιμετώπιση κακοηθειών συμπαγών ιστών
· Αντιμετώπιση προβλημάτων απορριψιμότητας μοσχευμάτων άλλων οργάνων, μειώνοντας την ανοσοαπόκριση του οργανισμού.

12. Κλινικές εφαρμογές αρχέγονων κυττάρων υπό έρευνα
· Εγκεφαλικοί τραυματισµοί
· Κεντρική παράλυση
· Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και τύπου ΙΙ
· Καρδιακές Νόσοι.

Συνέχεια