ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Χειρουργείο

Πλήρως ψηφιακή αίθουσα OR1: πρόκειται για μία αίθουσα η οποία δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε πολύ μικρότερο χρόνο. Έτσι ως αποτέλεσμα έχουμε μικρότερη ταλαιπωρία των ασθενών και συνοδών. Επίσης έχουμε πλήρη καταγραφή και αποθήκευση όλης της επέμβασης αλλά και λήψη φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή καθώς και δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων

Συνέχεια