Θέσεις Εργασίας

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Παρόλα αυτά...
Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας προς εξέταση παρακαλούμε όπως το αποστείλετε στην κάτωθι διεύθυνση αναφέροντας την αιτούμενη θέση.

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
Μουσών 7-13, 115 24, ΑΘΗΝΑ 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
e-mail: 
hr@leto.gr fax: 2106902416

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.

Συνέχεια