Οι Άνθρωποί Μας

Οι άνθρωποι που εργάζονται στο ΛΗΤΩ, διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους, το ομαδικό πνεύμα, το ήθος αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχουν ως προς τους συνανθρώπους μας - ασθενείς και συγγενείς αυτών.

Από την ίδρυση του το ΛΗΤΩ, έχει δεσμευτεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσω της επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας το ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της Εταιρίας.

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί συνολικά 252 άτομα έμμισθο προσωπικό και διατηρεί ενεργό δίκτυο 500 περίπου συνεργαζόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Το έμμισθο προσωπικό κατανέμεται στις διάφορες κατηγορίες ως ακολούθως:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2013
Διοικητικό 88
Νοσηλευτικό 117
Παραϊατρικό 20
Βοηθητικό, Τεχνικό 26

Συνέχεια