OVER BELLY SURGERY

Διαφραγματοκήλη - Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (Γ.O.Π.)

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι η νόσος κατά την οποία περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί στον οισοφάγο.

Στο χαμηλότερο τμήμα του οισοφάγου υπάρχει ένας μικρός μυώδης δακτύλιος, ο οποίος ονομάζεται Kατώτερος Oισοφαγικός Σφιγκτήρας (ΚΟΣ). Ο ΚΟΣ ενεργεί σαν μία μονόδρομη βαλβίδα, επιτρέποντας τη δίοδο του φαγητού στο στομάχι. Κανονικά, ο ΚΟΣ κλείνει αμέσως μετά την κατάποση για να αποτρέψει την παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα οξέων.

Η Γ.Ο.Π. εμφανίζεται όταν ο ΚΟΣ δεν λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας στα οξέα να κυλήσουν προς τα πίσω και να βλάψουν το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, με κίνδυνο να προκαλέσουν οισοφαγίτιδα, στένωση, έλκος, αιμορραγία, δυσπλασία, ακόμη και καρκινογένεση.

Πιθανές συνέπειες της Γ.O.Π.

Οισοφαγίτιδα με πόνο και καούρα που μπορεί να οδηγήσει στον οισοφάγο Barrett (προκαρκινική κατάσταση).
Έλκος στον οισοφάγο που προκαλεί πόνο, αιμορραγία και δυσφαγία.
Στένωση, καρκίνος.

Τι συντελεί στη δημιουργία της Γ.O.Π.

Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αδύνατο σφιγκτήρα (ΚΟΣ). Σε άλλους, εντούτοις, κάποια είδη φαρμάκων, το κάπνισμα, οι αυξομειώσεις του βάρους, η εγκυμοσύνη, η κατανάλωση λιπαρών και πικάντικων τροφών και αλκοόλ, η πολύ έντονη άσκηση ή οι απότομες αλλαγές στην στάση του σώματος (απότομο σκύψιμο) μπορεί να προκαλέσουν ατονία του ΚΟΣ, δημιουργώντας έτσι παλινδρόμηση των οξέων.

Επίσης, πολλοί ασθενείς που πάσχουν από Γ.Ο.Π. ενδέχεται να πάσχουν από διαφραγματοκήλη. Διαφραγματοκήλη είναι μία χαλάρωση του ανοίγματος του διαφράγματος από όπου διέρχεται φυσιολογικά ο οισοφάγος. Σε αυτήν την περίπτωση το στομάχι ανεβαίνει πάνω από το διάφραγμα.

Πώς θεραπεύεται η Γ.O.Π.;

Η Γ.Ο.Π. γενικώς θεραπεύεται σε τρία στάδια.

  • Αλλαγές στον τρόπο ζωής: Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή της διατροφής, η απώλεια βάρους, η μείωση του καπνίσματος και της κατανάλωσης του αλκοόλ και οι αλλαγές των συνηθειών του ύπνου μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της Γ.Ο.Π.
  • Φαρμακευτική αγωγή: Εάν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για την εξουδετέρωση των οξέων του στομάχου καθώς και τη μείωση της ποσότητας των οξέων που παράγονται στο στομάχι.Η μακροχρόνια χρήση φαρμάκων έχει συχνά επιπλοκές και το συνολικό κόστος είναι μεγάλο.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση: Ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται καλά στην συντηρητική (αλλαγές του τρόπου ζωής) ή στην φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση είναι πολύ αποτελεσματική για την θεραπεία της Γ.Ο.Π. Επιπλέον είναι και ο μοναδικός τρόπος πρόληψης του καρκίνου στον οισοφάγο (αδενοκαρκίνωμα).

Από το 1990 και μετά η "ανοικτή" χειρουργική της Γ.Ο.Π. έχει αντικατασταθεί από τη λαπαροσκοπική τεχνική, με καλύτερα αποτελέσματα και μηδαμινές πιθανότητες για διεγχειρητικές επιπλοκές.

Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση της Γ.Ο.Π. ανατάσσουμε και διορθώνουμε τη διαφραγματοκήλη, συγκλείουμε ("συμπλησιάζουμε" με ράμματα) τα σκέλη του διαφράγματος και ενδυναμώνουμε τη βαλβίδα του Κ.Ο.Σ., τυλίγοντας τον θόλο του στομάχου γύρω από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου. Οι τεχνικές είναι δύο: η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Nissen ή Θολοπλαστική 360°, και η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Toupet ή Θολοπλαστική 270°.

Για τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της Γ.Ο.Π. χρησιμοποιούμε 4-5 μικρές τομές (5 χιλιοστών) στο δέρμα, χωρίς να γίνει διατομή μυών. Το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία υπερσύγχρονη μικροσκοπική βιντεοκάμερα, επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς σε μεγέθυνση 10-15 φορών σε μια οθόνη.

  
Πιθανές τομές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης Γ.Ο.Π.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της λαπαροσκόπησης

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς απαλλάσσονται τελείως ή έχουν σαφή βελτίωση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, αμέσως μετά την επέμβαση.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι ότι έχει πολύ μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη νοσηλεία, πολύ γρήγορη επιστροφή στην δουλειά και εντυπωσιακά βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι ανακοινώσεις σε όλα τα χειρουργικά συνέδρια Αμερικής και Ευρώπης αποδεικνύουν ότι η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική είναι ανώτερη ως προς τα μακροχρόνια αποτελέσματα από τη συντηρητική αγωγή και έχει λιγότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα από την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, παρουσιάζει μικρότερο κόστος συγκριτικά με τη μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή.

Οι ασθενείς παύουν να χρησιμοποιούν φάρμακα και έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Υπάρχουν κίνδυνοι στη λαπαροσκοπική αντι-παλινδρομική χειρουργική;

Οι επιπλοκές είναι μηδαμινές όταν η λαπαροσκοπική επέμβαση γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Παρόλα αυτά, όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στη λαπαροσκοπική αντιπαλινδρομική επέμβαση ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπλοκές.

 


Συνέχεια