ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ορμονολογικό

Aποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του εργαστηρίου. 
H υψηλή ποιότητα του ορμονολογικού εργαστηρίου επιβεβαιώνεται από τις πολλαπλές διακρίσεις (1η και 2η θέση) στα προγράμματα διεργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου της Murex International και BIORAD στα οποία συμμετέχουν 300 ευρωπαϊκά εργαστήρια από τα οποία μόνο 12 είναι ελληνικά.

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα εφαρμογής προγραμμάτων εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου από το 1981 και μετά, σκληρής και επίμονης προσπάθειας του επιστημονικού προσωπικού και χρησιμοποίησης νέων τεχνικών και αυτομάτων ανοσολογικών αναλυτών.


Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα μοναδικά στην Ελλάδα πλήρη αυτοματοποιημένα συστήματα της Roche Diagnostics και της Siemens (Bayer). Με τα προ-αναλυτικά συστήματα της Roche Diagnostics είναι συνδεδεμένοι 2 διπλοί αρθρωτοί ανοσολογικοί αναλυτές Modular E 170, με δυνατότητα διαχείρισης  άνω των 600 δειγμάτων την ώρα.

Το εργαστήριο είναι επίσης εξοπλισμένο με 16 αυτόματους ανοσολογικούς αναλυτές (4 Advantage της Nichols, 2 Axsym, 2 IMX και 2 Architect της Abbott, 2 Elecsys 2010 της Roche, 2 Advia Centaur της Bayer και 2 Coda της Biorad), με 4 αυτόματους διανεμητές υγρών της TECAN, 4 μετρητές γ-ακτινοβολίας και 3 μετρητές χημειοφωτανταύγειας.

Ο εξοπλισμός και η μηχανοργάνωση του εργαστηρίου επιτρέπει την εκτέλεση καθημερινά όλων των κοινών ορμονολογικών αναλύσεων ενώ κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται και οι πιο σπάνιες ορμονολογικές αναλύσεις. Για τον προσδιορισμό και κλασματικό διαχωρισμό των κατεχολαμινών, της ντοπαμίνης χρησιμοποιείται υγρή χρωματογραφία υψηλής πιέσεως (HPLC). Για τους προσδιορισμούς στεροειδικών ορμονών σε νεογνά και βρέφη χρησιμοποιείται αέριος χρωματογραφία, φασματομετρία μάζας (GC/MS). Το προφίλ των 6 στεροειδικών ορμονών (17 ΟΗ-προγεστερόνη, Δεϋδροεπιανδροστερόνη, Δ4-Ανδροστενεδιόνη, Τεστοστερόνη, Πρεγνενολόνη και Κορτιζόλη) χρησιμοποιείται με επιτυχία στη διάγνωση της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων καθώς και στη διάγνωση του συνδρόμου στους ενήλικες. 

Το προφίλ των 5 στεροειδών (πλην της πρεγνενολόνης) ενδείκνυται για την διερεύνηση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών και τη διαφοροποίησή του από την συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων. Η μεθοδολογία GC/MS κρίνεται απαραίτητη για τη διερεύνηση υποανδρογονισμού ή υπερανδρογοναιμίας στις γυναίκες καθώς και στη περίπτωση θεραπείας καταστολής των ανδρογόνων π.χ. σε γυναίκες με υπερανδρογοναιμία, καθώς και σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη. 

Μονάδες που διαθέτουν το συγκεκριμένο τμήμα
Βιοιατρική Αμπελοκήπων Βιοιατρική Πατησίων
Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου (Ιλίσια) Βιοιατρική Περιστερίου
Βιοιατρική Αλίμου Βιοιατρική Χαλανδρίου
Βιοιατρική Έρευνα (Γλυφάδα) Βιοιατρική Π. Φαλήρου
Βιοιατρική Αγ. Παρασκεύης Βιοιατρική Πειραιά
Βιοιατρική Καλλιθέας Βιοιατρική Στουρνάρη
Βιοιατρική Κηφισιάς Βιοιατρική Παλλήνης
Βιοιατρική Κορυδαλλού Βιοιατρική Προστασία (Αιγάλεω)
Βιοιατρική Ν Ιωνίας

Συνέχεια