ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Μαγνητική Τομογραφία

 Βιοιατρική αποτελεί Ευρωπαϊκό Κέντρo Αναφοράς και Έρευνας της General Electric Healthcare για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία, αποτέλεσμα της πρόσφατης ολοκλήρωσης της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας της με την General Electric (GE) Healthcare International. 


Έτσι, η Βιοιατρική πρόσφατα απέκτησε και διαθέτει κατΆ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τον κορυφαίο παγκοσμίως μαγνητικό τομογράφο DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla της General Electric, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, χωρίς κανένα περιορισμό στις εφαρμογές του.
 

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο και πανίσχυρο σύστημα, με καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης των απεικονιστικών ευρημάτων. Αυξάνει την ισχύ διείσδυσης στα εξεταζόμενα όργανα, βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και ελαττώνει σημαντικά τους χρόνους εξέτασης και λήψης των αποτελεσμάτων. Μπορεί να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τις πλέον  σύγχρονες εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας, όπως:

μαγνητική τομογραφία καρδιάς (ενηλίκων/παιδιών)

  • μελέτη μορφολογίας, κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδιάς - μελέτη αιμάτωσης και βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
  • μελέτη συγγενών καρδιοπαθειών
  • απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων


μαγνητική αγγειογραφία

μαγνητική τομογραφία κεντρικού νευρικού συστήματος

  • μελέτη ανατομίας
  • μελέτη διάχυσης, απεικόνιση των οδών της λευκής ουσίας, λειτουργίας του εγκεφάλου (diffusion tensor imaging, functional MRI, tractography)
  • φασματοσκοπία εγκεφάλου


μαγνητική μαστογραφία 

μαγνητική εντερογραφία/ κολονογραφία

Εκτός από τον κορυφαίο DISCOVERY MR 750 3.0 Τ που είναι εγκατεστημένος στην Κεντρική Μονάδα των Αμπελοκήπων, οι μονάδες της Βιοαιτρικής διαθέτουν μαγνητικούς τομογράφους Signa Dx 1.5 Τ της General Electric. Πρόκειται για σύγχρονα, ισχυρά συστήματα, εξοπλισμένα με πλούσιο λογισμικό που μπορούν να καλύψουν και τις πλέον  απαιτητικές εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας, όπωςμαγνητική τομογραφία καρδιάς, μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία ΚΝΣ και μαγνητική μαστογραφία

Πέραν τούτου, το τμήμα στελεχώνεται από ιατρικό και τεχνικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία, επιστημονική επάρκεια  και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Μονάδες που διαθέτουν το συγκεκριμένο τμήμα
Βιοιατρική Αμπελοκήπων Βιοιατρική Κηφισιάς
Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου (Ιλίσια) Βιοιατρική Περιστερίου
Βιοιατρική Αλίμου Βιοιατρική Προστασία (Αιγάλεω)

Συνέχεια